Dành cho nhà Xuất, nhập khẩu - người mua - ITPC - Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ tư, 30 Tháng 1 2013 21:02

Mời quý vị ghé thăm website ITPC TP Hồ Chí Minh

Dành cho nhà xuất khẩu

http://www.itpc.gov.vn/exporters/index_html/?set_language=vi

 

Dành cho các nhà nhập khẩu, người mua

http://www.itpc.gov.vn/importers/index_html/?set_language=en