Các dự án kêu gọi đầu tư đến năm 2020

Thứ năm, 08 Tháng 12 2016 13:21

PHỤ LỤC 2. DANH MỤC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM KÊU GỌI ĐẦU TƯ VÀO TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2020

Mã DA

TT

Tên dự án

Địa điểm

Quy mô/công suất

Vốn đầu tư
(Tỷ đồng)

Hình thức đầu tư

Hiện trạng pháp lý

Yêu cầu hợp tác

 

I

Cơ sở hạ tầng

 

 

 

     

NA1

1

Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Khu KCN Thọ Lộc

Khu kinh tế Đông Nam

250 ha

1.600

100% vốn nhà đầu tư

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Thọ Lộc được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 7023/QĐ-UBND.ĐT ngày 29/12/2009; Quyết định số 1231/QĐ-UBND.ĐT ngày 18/4/2012


- Nhà đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực bất động sản công nghiệp đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án theo kế hoạch.
- Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hạ tâng khu công nghiệp và có quan hệ với nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

NA2

2

Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Khu KCN Hoàng Mai II

Huyện Quỳnh Lưu

343,69 ha

1.450

100% vốn nhà đầu tư

Phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 2943/QĐ.UBND-ĐT ngày 7/8/2012.

- Nhà đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực bất động sản công nghiệp đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án theo kế hoạch.
- Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hạ tâng khu công nghiệp và có quan hệ với nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

NA3

3

Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng KCN Tân Kỳ

Huyện Tân Kỳ

600 ha

2.000

100% vốn nhà đầu tư

Đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 4100/QĐ-UBND.CN của UBND tỉnh Nghệ An, ngày 04/10/2011 về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Công Tân Kỳ, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An tỷ lệ 1/2000.


- Nhà đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực bất động sản công nghiệp đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án theo kế hoạch.
- Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hạ tâng khu công nghiệp và có quan hệ với nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

NA4

4

Dự án đầu tư xây dựng hệ thống đê chắn sóng và luồng tàu khu bến cảng nước sâu Cửa Lò

Huyện Nghi Lộc

Đê chắn sóng: cao độ đáy tại độ sâu ổn định CDL -10m; Luồng một chiều dài 7 km cho tàu loại 30.000 đến tàu 50.000 DWT;
Khu quay trở tàu đường kính 450m đáp ứng cho tàu 50.000 DWT

1.381

Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư nước ngoài

 

Nhà đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực bất động sản công nghiệp đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án theo kế hoạch.
- Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng hệ thống đê chắn sóng và luồng tàu khu bến nước sâu, Có quan hệ với nhiều Nhà đầu tư trong và ngoài nước.

NA5

5

Dự án đầu tư xây dựng hệ thống đê chắn sóng và luồng tàu khu bến cảng Đông Hồi

Huyện Quỳnh Lưu

Đê chắn sóng: Tổng chiều dài khoảng 1.600m.
- Luồng tàu: Tổng chiều dài khoảng 10.000m, độ sâu nạo vét (-12,0m), bề rộng luồng 150m và mái dốc nạo vét m = 10. bán kính cong tối thiểu Rmin = 1000m. Các thông số luồng tàu và khu quay trở

2.610

Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư nước ngoài

 

Nhà đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực bất động sản công nghiệp đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án theo kế hoạch.
- Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng hệ thống đê chắn sóng và luồng tàu khu bến nước sâu, Có quan hệ với nhiều Nhà đầu tư trong và ngoài nước.

NA6

6

Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp sông Dinh, huyện Quỳ Hợp

Huyện Quỳ Hợp

301,65 ha

1.354

Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư nước ngoài

 

Nhà đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực bất động sản công nghiệp đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án theo kế hoạch.
- Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hạ tâng khu công nghiệp và Có quan hệ với nhiều Nhà đầu tư trong và ngoài nước.

NA7

7

Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng KCN Nam Cấm mở rộng

KKT Đông Nam

1.637 ha

3.500

Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư nước ngoài

 

Nhà đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực bất động sản công nghiệp đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án theo kế hoạch.
- Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hạ tâng khu công nghiệp và Có quan hệ với nhiều Nhà đầu tư trong và ngoài nước.

NA8

8

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghệ cao

KKT Đông Nam

94 ha

1.000

Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư nước ngoài

 

Nhà đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực bất động sản công nghiệp đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án theo kế hoạch.
- Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hạ tâng khu công nghiệp và Có quan hệ với nhiều Nhà đầu tư trong và ngoài nước.

NA9

9

Đầu tư xây dựng Nhà máy nước phía Bắc

KKT Đông Nam

17.000 m3/ngày đêm

350

100 % vốn nhà đầu tư

 

Nhà đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực kinh doanh cung cấp nước, đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án theo kế hoạch.
- Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng nhà máy cấp nước sạch và có quan hệ với nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

NA10

10

Đầu tư xây dựng Nhà máy nước phía Nam

KKT Đông Nam

26.000 m3/ngày đêm

500

100 % vốn nhà đầu tư

 

Nhà đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực kinh doanh cung cấp nước, đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án theo kế hoạch.
- Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng nhà máy cấp nước sạch và có quan hệ với nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

 

II

Công nghiệp - Xây dựng

 

 

 

 

   

NA11

11

Đầu tư xây dựng các đô thị mới (4 khu)

KKT Đông Nam

1.330 ha

30.000

100% vốn nhà đầu tư

 

Nhà đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực bất động sản công nghiệp đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án theo kế hoạch.
- Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hạ tâng khu công nghiệp và có quan hệ với nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

NA12

12

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, lắp ráp phụ tùng ô tô

KCN Nam Cấm

Diện tích sử dụng: 10 ha; 250.000 SP động cơ Diesel/năm;
300.000 SP linh kiện khác hỗ trợ ngành công nghiệp ô tô phục vụ trong nước

950

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

 

Nhà đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực sản xuất phụ tùng ô tô và sản phẩm hỗ trợ, đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án theo kế hoạch.
- Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị và phụ tùng ô tô và có quan hệ với nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước sản xuất các sản phẩm hỗ trợ cho ngành ô tô.

NA13

13

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị, vật tư y tế chất lượng cao

KKT Đông Nam

Diện tích sử dung: 5 ha; 150 triệu SP thiết bị y tế/năm

350

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

 

Nhà đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực thiết bị, vật tư y tế đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án theo kế hoạch.

NA14

14

Xây dựng nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập II

Quỳnh Lưu

45.000

1200

MW

     

NA15

15

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất dược liệu và nguyên liệu thuốc kháng sinh

Khu công nghệ cao, KKT Đông Nam

Diện tích đất sử dụng: 5 ha; 200 triệu tấn dược liệu/năm và nguyên liệu thuôc kháng sinh phục vụ chữa bệnh

300

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

 

Nhà đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực dược, y tế đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án theo kế hoạch.

NA16

16

Dự án đầu tư nhà máy sản xuất và lắp ráp sản phẩm điện tử và điện dân dụng

Khu A, D - KCN Nam Cấm

Diện tích đất sử dụng: 5 ha; Sản xuất: 850.000 linh kiện điện tử /năm; Lắp ráp: 1 triệu sản phẩm/năm

450

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

 

Nhà đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực điện tử, điện dân dụng đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án theo kế hoạch.
- Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh điện tử, điện dân dụng và có nhiều đối tác sản xuất các sản phẩm hỗ trợ phục vụ cho dự án.

NA17

17

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất và lắp ráp các bảng mạch điện tử

Khu A, D - KCN Nam Cấm

Diện tích đất sử dụng: 5 ha; 2 triệu SP /năm phục vụ ngành điện tử trong nước và xuất khẩu.

500

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

 

Nhà đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực điện tử đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án theo kế hoạch.
- Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh điện tử và có nhiều đối tác sản xuất các sản phẩm hỗ trợ phục vụ cho dự án.

NA18

18

Dự án sản xuất phần cứng, phần mềm

KKT Đông Nam

Diện tích đất sử dụng: 10 ha; phần mềm lên 50.000 chiếc/năm; đến năm 2025 đạt 100.000 sản phẩm/năm

550

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

 

Đối tác chuyên nghiệp, có kinh nghiệm và năng lực quản lý trong lĩnh vực sản xuất phần mềm và phần cứng; Có thực lực về mặt tài chính.

NA19

19

Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, viễn thông

KKT Đông Nam

Diện tích đất sử dụng 15 ha; các sản phẩm linh kiện điện tử viễn thông lên 200.000 sản phẩm/năm; đến năm 2025 đạt 250.000 sản phẩm/năm

350

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

 

Nhà đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực điện, điện tử đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án theo kế hoạch.
- Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh điện tử và có nhiều đối tác sản xuất các sản phẩm hỗ trợ phục vụ cho dự án.

NA20

20

Khu chế biến thực phẩm sạch

KCN Nam Cấm, KCN Nghĩa Đàn

Diện tích đất sử dụng 15 ha; công suất: 10.000 tấn sản phẩm/năm

500

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

 

Đối tác chuyên nghiệp, có kinh nghiệm và năng lực quản lý trong lĩnh vực nông nghiệp và chế biến nông sản, thực phẩm sạch.

 

III

Nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

NA21

21

Chế biến sản phẩm thịt các loại

Khu Công nghiệp Nam Cấm

100.000 tấn/ năm

800

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

 

Đối tác chuyên nghiệp, có kinh nghiệm và năng lực quản lý trong lĩnh vực nông nghiệp và chế biến các sản phẩm từ thịt.
- Có thực lực về mặt tài chính và có mối quan hệ phát triển thị trường.

NA22

22

Chế biến sản phẩm từ Lạc

Khu Công nghiệp Nam Cấm

20.000 tấn / năm

100

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

 

Đối tác chuyên nghiệp, có kinh nghiệm và năng lực quản lý trong lĩnh vực nông nghiệp và chế biến các sản phẩm từ lạc, có thực lực tài chính để thực hiện dự án.

NA23

23

Nhà máy gỗ xuất khẩu

Khu bắc VInh

500 sản phẩm/năm

38

     

NA24

24

Nhà máy chế biến ván nhân tạo từ nguyên liệu tre, nứa, mét

Huyện Đô Lương

20,000m3 SP/năm

90

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

 

Ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm với các đối tác nước ngoài;
- Cho nông dân ứng trước một phần chi phí sản xuất.

NA25

25

Nhà máy chế biến hải sản xuất khẩu

Huyện Diễn Châu

10,000 tấn SP/năm

900

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

 

Ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm với các đối tác nước ngoài;
- Cho ngư dân/người nuôi trồng thủy sản ứng trước một phần chi phí sản xuất.

 

IV

Thương mại, dịch vụ, du lịch

 

 

 

 

 

 

NA26

26

Trung tâm hội chợ triển lãm Vinh

Đường Vinh – Cửa Lò, thành phố Vinh

15 ha

300

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

 

Nhà đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực bất động sản đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án theo kế hoạch.
- Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hội chợ, triển lãm.

NA27

27

Khu du lịch sinh thái Thác Khe Kèm Vườn quốc gia Pù Mát

Huyện Con Cuông

427,4 ha

2.000

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

 

Nhà đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực đầu tư khách sạn và dịch vụ du lịch; kinh doanh bất động sản du lịch đủ năng lực tài chính và cam kết đầu tư đúng mục đích, đúng thời hạn.

NA28

28

Khu du lịch Hồ Tràng Đen

Huyện Nam Đàn

130 ha

500

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

 

Nhà đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực đầu tư khách sạn và dịch vụ du lịch; kinh doanh bất động sản du lịch đủ năng lực tài chính và cam kết đầu tư đúng mục đích, đúng thời hạn.

NA29

29

Khu du lịch sinh thái và tâm linh Làng Vạc

TX Thái Hòa

500 ha

500

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

 

Nhà đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực đầu tư khách sạn và dịch vụ du lịch; kinh doanh bất động sản du lịch đủ năng lực tài chính và cam kết đầu tư đúng mục đích, đúng thời hạn.

NA30

30

Khu du lịch sinh thái Phà Lài huyện Con Cuông

Huyện Con Cuông

5 ha

200

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

 

Nhà đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực đầu tư khách sạn và dịch vụ du lịch; kinh doanh bất động sản du lịch đủ năng lực tài chính và cam kết đầu tư đúng mục đích, đúng thời hạn.

NA31

31

Khu du lịch Lâm viên Núi Quyết – Bến Thuỷ

Thành phố Vinh

156 ha

2.000

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

 

Nhà đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực đầu tư khách sạn và dịch vụ du lịch; kinh doanh bất động sản du lịch đủ năng lực tài chính và cam kết đầu tư đúng mục đích, đúng thời hạn.

 

 

Tổng cộng: 29 dự án

   

57.085