Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nghệ An

Thứ ba, 28 Tháng 3 2017 15:25

Địa chỉ : 70 Nguyễn Thị Minh Khai , T.P.Vinh , Nghệ An
Email: ntpcna@gmail.com
(cá nhân Giám đốc (Private email): nthntpc@gmail.com)
Websites: http://www.ntpc.vn ; http://www.ntpc.com.vn
(Add. 70 Nguyen Thi Minh Khai, Vinh City, Nghe An )
Điện thoại: Tel. (0238) 3596628 , Fax : (0238) 3596638

****

Quá trình thành lập:
Trung tâm xúc tiến thương mại Nghệ An là đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo Quyết định số 1130/ QĐUB của UBND tỉnh Nghệ An ngày 10 tháng 04 năm 2002

****

Chức năng nhiệm vụ:

- Thu thập , xử lý và phổ biến thông tin thương mại
- Nghiên cứu P/Tthị trường, sản phẩm trong và ngoài nước nhằm đẩy mạnh xuất khẩu,thu hút đầu tư.
- Tổ chức hội thảo, hội chợ, hỗ trợ tham gia hội chợ, hội thảo, quảng cáo , marketing v.v…
- Tham vấn chính sách phát triển kinh tế, thương mại, quản lý hoạt động XTTM
- Hỗ trợ doanh nghiệp bằng các hoạt động nghiệp vụ, thông tin,tư vấn v.v…
- Tổ chức huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về hoạt động thương mại.
- Các hoạt động khác có liên quan đến xúc tiến thương mại.

****

Tổ Chức Trung Tâm:

Trung tâm Xúc tiến thương mại Nghệ An hiện tại có 10 nhn viên chính thức (chưa kể các cộng tác viên) làm việc tại 3 phòng : Phòng TCHC, Phòng nghiệp vụ XTTM và Phòng thông tin, thương mại điện tử (TT &TMĐT)

******************

Đội ngũ cán bộ nhân viên Trung tâm

alt

Nguyễn Trọng Hùng


Giám đốc Trung tâm
Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp ĐH Ngoại thương Hà Nội 1981

alt

Hoàng Minh Tuấn
 

Phó giám đốc Trung tâm: Tốt nghiệp ĐH Thương mại

Thsỹ Quản trị kinh doanh  

Trần Thị Vân Anh
Trưởng phòng Nghiệp vu XTTM
Trình độ chuyên môn: TN trường ĐHKH Huế chuyên ngành Nga - Anh

Lê Thị Lan Hương
Trưởng phòng TT& TMĐT
Trình độ chuyên môn: TN trường ĐHSP Vinh chuyên ngành Tiếng Anh
 

Dương Mạnh Hùng
Cán bộ phòng Nghiệp vụ XTTM
Trình độ chuyên môn:Tốt nghiệp ĐH Kinh tế tài chính tại CHLB Nga

Trần Thị Ngọc
Cán bộ phòng TT&TMĐT
Trình độ chuyên môn:Tốt nghiệp ĐH Vinh

Trần Đinh Nhật Ánh
Cán bộ phòng Nghiệp vụ XTTM
Trình độ chuyên môn:Tốt nghiệp ĐH Thương mại, chuyên ngành kinh tế

Hồ mạnh Quân
Cán bộ phòng TT&TMĐT
Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp ĐH Thương mại

alt

Mai Thị Thanh Huyền
Cán bộ phòng TCHC
Trình độ chuyên môn:Tốt nghiệp ĐH Vinh
chuyên ngành Ngoại Ngữ Anh Văn

Trần Thị Ngọc Chi
Kế toán
Trình độ chuyên môn:Tốt nghiệp ĐH
chuyên ngành Kinh tế

*******

Danh bạ điện thoại, email.

Đơn vị

Chức vụ

Tel.

Email

Ng: Trọng Hùng

G. đốc

0903446608

nthntpc@gmail.com  

Hoàng Minh Tuấn  

PGĐ  

0904959778

tuansct@gmail.com  

Trần Thị Ngọc Chi

Kế toán

0987540240

chitrannc@gmail.com  

Mai Thị Thanh Huyền

Ch.Viên

0914546313

huyenmai_141085@yahoo.com  

Trần Thanh Hải

P.Gđốc

0904545777

tranhai3003@gmail.com  

Trần Thị Vân Anh

TPhòng

0904425557

Vianhnice@gmail.com  

Dương Mạnh Hùng

Ch.Viên

0942393062

duongmos4@gmail.com  

Trần Đinh Nhật Ánh

Ch.Viên

0902254507

nhatanh.trandinh@gmail.com  

Lê Thị Lan Hương

TPhòng

0912741523

Lethilanhuong09@gmail.com  

Trần Thị Ngọc

Ch.Viên

0948414166

ngocyes@gmail.com  

Hồ mạnh Quân

Ch.viên

0938171186

hmq1711@gmail.com