Cơ cấu tổ chức

Thứ ba, 02 Tháng 8 2016 07:16

 

Cơ cấu tổ chức Sở Công Thương Nghệ An

1-LÃNH ĐẠO SỞ: 1 GIÁM ĐỐC VÀ 4 PHÓ GIÁM ĐỐC

a tm 325  

GIÁM ĐỐC: Hoàng Văn Tám

Email:
Chức năng nhiệm vụ:

-

   

alt

 

PHÓ GIÁM ĐỐC: VÕ THỊ AN

Email:
Chức năng nhiệm vụ:

 

alt  

PHÓ GIÁM ĐỐC: NGUYỄN HUY CƯƠNG

Email: Cuongctna@yahoo.com.vn  

Chức năng nhiệm vụ:

 

alt  

PHÓ GIÁM ĐỐC: TRẦN ĐĂNG NINH:

Phụ trách quản lý thị trường

Email:
Chức năng nhiệm vụ:

2- CÁC PHÒNG BAN

Tên phòng ban

Thủ trưởng đơn vị

Phó thủ trưởng

Văn phòng

- CVP: Trần Thanh Hải

- PVP: Nguyễn Cảnh Quế

- PVP: Nguyễn Thị Quỳnh Phương

alt

alt

Phòng tổ chức cán bộ

   

Phòng kế hoạch tổng hợp

- TP: Phạm Hoài Đức

- Phó TP: Nguyễn Xuân Thanh

- Phó TP: Hồ Xuân Dinh

alt

alt

Phòng quản lý công nghiệp

- TP: Nguyễn Văn Thế

- PP: Nguyễn Quang Trung

- PP: Nguyễn Văn Hiệp

alt

 

Phòng quản lý thương mại

- TP: Trần Thị Mỹ Hà

- PP: Hồ Thị Hà

alt

 

Phòng quản lý điện năng

- TP: Bùi Xuân Hùng

- PP: Lê Thị Thu Hường

BXhung-325

 

Thanh tra sở

- CTT: Nguyễn Trọng Lương

- PCTT: Hoàng Xuân Hồng

   

Phòng quản lý xuất nhập khẩu

- TP:

- Võ Minh Tuấn

 

 

Phòng kỹ thuật – an toàn môi trường

- TP: Lê Đức Ánh

- PTP: Trần Ngọc Thạch

alt

 

3 - CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

   

Trung tâm Xúc tiến Thương mại

- Giám đốc: Nguyễn Trọng Hùng

- Phó giám đốc: Hoàng Minh Tuấn

alt

alt 

Trung tâm Khuyến công & Tư vấn pt công nghiệp )

- Giám đốc: Nguyễn Hồng Phong

- Phó Giám đốc: Võ Văn Phúc

- Phó Giám đốc: Hoàng Văn Diện

alt

alt

Chi cục Quản lý Thị trường

- CCT: Trần Đăng Ninh

- Phó CTT:

- Phó CTT: Nguyễn Minh Thọ

- Phó CTT: Nguyễn Văn Thắng

alt