Quyết định mức chi, quản lý sử dụng kinh phí, tổ chức thực hiện chương trình XTTM Nghệ An

Thứ hai, 28 Tháng 10 2013 07:49

UBND Tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 54/2013/ QĐ-UBND ngày 26/9/2013, quy định mức chi, sử dụng kinh phí và tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại Nghệ An

alt

Quy định chi tiết