Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Công Thương Nghệ An giai đoạn 2010 - 2015

Thứ ba, 14 Tháng 4 2015 09:19

Chiều ngày 13/4/2015, Sở Công thương Nghệ An đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015. Hội nghi được tổ chức nhằm mục đích đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước ngành Công Thương giai đoạn 2010-2015 và đề ra giải pháp đẩy mạnh các phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Thái Hồng Thanh – Phó Trưởng ban thi đua khen thưởng tỉnh Nghệ An; đồng chí Phan Thanh Tịnh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương; các đồng chí lãnh đạo, trưởng, phó phòng Sở Công thương; đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp trong tỉnh và nhiều nhà báo đến đưa tin.

Tại Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết phong trào thi đua của ngành Công Thương Nghệ An giai đoạn 2010 - 2015. Trong 5 năm vừa qua, phong trào thi đua yêu nước luôn được ngành Công Thương chú trọng đổi mới về cả nội dung và hình thức tổ chức, gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ trọng tâm của ngành tạo được chuyển biến tích cực trong đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đặc biệt, phong trào phát huy sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, hàng năm có 12 đến 15 sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn, nhờ đó góp phần quan trọng tăng nhanh giá trị sản xuất công nghiệp. Năm 2010, giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 17.000 tỷ đồng, đến năm 2014, đạt gần 31.000 tỷ đồng và năm 2015 dự kiến là trên 34.500 tỷ đồng (tăng bình quân hàng năm 15,4%).

Phát huy những thành tích đạt đươc, trong giai đoạn 2016-2020, Sở Công thương tiếp tục đổi mới công tác thi đua, đa dạng hình thức phát động các phong trào phù hợp với cụ thể của từng đơn vị, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới trong quản lý nhà nước và công tác phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Công Thương đã trao tặng giấy khen cho 7 tập thể và 8 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2010-2015. 

Mạnh Quân - TTXTTM