Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An xây dựng và phát triển thương hiệu giai đoạn 2016-2020

Thứ năm, 19 Tháng 11 2015 15:17

 

Ngày 27/8/2015, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An xây dựng và phát triển thương hiệu giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt trên địa bàn tỉnh Nghệ An, khi xây dựng và phát triển thương hiệu của mình theo quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế được ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí cho các hoạt động, như sau:

 

1. Hỗ trợ 100% kinh phí thuê giảng viên trong nước hoặc chuyên gia nước ngoài, chi phí dịch thuật (nếu có), thuê địa điểm, thiết bị giảng dạy, tài liệu cho học viên, nước uống, hỗ trợ học viên, văn phòng phẩm…cho công tác đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng về xây dựng, quảng bá, phát triển thương hiệu sản phẩm và thương hiệu doanh nghiệp; biên tập tài liệu liên quan đến xây dựng và phát triển thương hiệu phục vụ doanh nghiệp.

 

2. Hỗ trợ 50% tổng chi phí, nhưng không vượt quá 100 triệu đồng/doanh nghiệp cho chi phí tư vấn đặt tên thương hiệu; thiết kế biểu tượng (logo), hệ thống các dấu hiệu nhận diện và xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu sản phẩm và thương hiệu doanh nghiệp.

 

3. Hỗ trợ 50% tổng chi phí, nhưng không vượt quá 100 triệu đồng/doanh nghiệp cho chi phí tư vấn xây dựng các hoạt động truyền thông maketing, quảng bá các thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp trên các Đài truyền hình, các báo của Nghệ An, Trung ương và trên các website có giao dịch quốc tế lớn.

 

4. Hỗ trợ 50% tổng chi phí, nhưng không vượt quá 100 triệu đồng/doanh nghiệp cho hoạt động bảo vệ thương hiệu khi có tranh chấp hoặc khi bị vi phạm thương hiệu.

Toàn văn nội dung: Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015.