Việt Nam sẽ giảm dần thuỷ điện, phát triển điện hạt nhân

Thứ bảy, 19 Tháng 3 2016 10:30

Chính phủ quyết định chủ trương giảm dần tỷ lệ thuỷ điện, tăng các nguồn điện tái tạo, điện hạt nhân...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020, có xét đến năm 2030, với mục tiêu cung cấp đủ nhu cầu điện trong nước, đáp ứng cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Giảm dần thuỷ điện

Theo đó, quy hoạch phải đẩy nhanh phát triển nguồn điện từ năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối…, từng bước gia tăng tỷ trọng của điện năng sản xuất từ nguồn năng lượng tái tạo trong cơ cấu nguồn điện.

Ưu tiên phát triển các nguồn thủy điện, nhất là các dự án lợi ích tổng hợp bao gồm chống lũ, cấp nước, sản xuất điện; nghiên cứu đưa nhà máy thuỷ điện tích năng vào vận hành phù hợp với phát triển của hệ thống điện quốc gia nhằm nâng cao hiệu quả vận hành của hệ thống điện. 

Tổng công suất các nguồn thủy điện bao gồm cả thủy điện vừa và nhỏ, thủy điện tích năng từ gần 17.000 MW hiện nay lên khoảng 21.600 MW vào năm 2020, khoảng 24.600 MW vào năm 2025 (thủy điện tích năng 1.200MW) và khoảng 27.800 MW vào năm 2030 (thủy điện tích năng 2.400MW). Điện năng sản xuất từ nguồn thủy điện chiếm tỷ trọng khoảng 29,5% vào năm 2020, khoảng 20,5% vào năm 2025 và khoảng 15,5% vào năm 2030.

alt