Mời tham gia Đoàn khảo sát thị trưường CHLB Đức tháng 10-2016

Thứ ba, 23 Tháng 8 2016 13:43

Triển khai Chương trình Xúc tiến Thương mại Nghệ An 2016;

Căn cứ công văn số: 4552/UBND.KT ngày 27/6/2016 về việc kinh phí thực hiện chương trình xúc tiến thương mại năm 2016, Sở Công Thương giao cho Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nghệ An tổ chức Đoàn khảo sát thị trường CHLB Đức từ 18-28/10/2016 như sau:

-            Thành phần: Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Công Thương, Trung tâm XTTM, Đại diện doanh nghiệp (là chủ tịch HĐQT, Giám đốc, phó giám đốc kinh doanh hoặc Trưởng/ phó phòng xuất nhập khẩu, kinh doanh có tham gia xuất khẩu tạo kim ngạch xuất khẩu Nghệ An từ năm 2014,2015,2016) hiện đang tiếp tục tham gia xuất khẩu; Đơn vị sản xuất, kinh doanh các mặt hàng có tiềm năng xuất khẩu sang thị trường CHLB Đức hoặc châu Âu; Đơn vị có dự án kêu gọi đầu tư từ Châu Âu v.v…

-            Thời gian: từ ngày 18-28/10/2016 (kể cả thời gian đi và về)

-            Nội dung và mục đích chương trình: Xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, làm việc với Đại sứ quán, Tham tán thương mại Việt nam tại Đức và các hiệp hội XTTM Đức giao lưu doanh nghiệp Đức, doanh nghiệp của những người Nghệ Tĩnh đang sinh sống và làm việc tại Đức….

-            Doanh nghiệp tham gia được hỗ trợ tiền vé máy bay cho 1 người theo QĐ của UBND tỉnh Nghệ An số 34/2016/QĐ.UBND ngày 21/4/2016 ban hành quy định về nội dung mức hỗ trợ, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại Nghệ An. Các chi phí khác liên quan thực hiện theo chương trình do đơn vị chủ trì thực hiện

Đề nghị các doanh nghiệp đăng ký tham gia Đoàn trước ngày 20/8/2016 (theo mẫu kèm theo) và gửi bàn đăng ký về đơn vị chủ trì thực hiện chương trình:

Trung tâm Xúc tiến Thương Mại Nghệ An

Đc.: Số 70 Nguyễn Thị Minh Khai, TP.Vinh, Nghệ An

ĐT. Fax. 038 3596638 / email. nthntpc@gmail.com

Cán bộ phụ trách chương trình: Dương Mạnh Hùng: đt. 0942393062

Lãnh đạo Trung tâm: Nguyễn Trọng Hùng đt 0916393863