Thuật ngữ hàng hải

Thứ tư, 09 Tháng 1 2013 10:23

Thuật Ngữ hàng hải ANH - VIỆT (sưu tầm từ các website Việt nam)
Sắp xếp theo thứ tự chữ cái ABC (TIẾNG ANH)

-----------------------------------------------------

 

Nhấp chuột vào đây để tra từ