Danh bạ điện thoại Sở Công Thương Nghệ An

Thứ hai, 09 Tháng 10 2017 14:34

 DANH BẠ ĐIỆN THOẠI SỞ CÔNG THƯƠNG 2016

(Gọi trong tỉnh: trực tiếp số điện thoại, gọi tư ngoại tỉnh Areacode = 0238, gọi từ các nước ngoài Việt Nam country code + area code= 0084 238 or  +84 238)

TT

Họ và tên CB CC

Chức vụ công tác

ĐT N.riêng

ĐT Cơ quan

Di động

I

Lãnh đạo Sở

1

Hoàng Văn Tám

Giám đốc

3834832

3845245

0944249789

2

Nguyễn Huy Cương

P Giám đốc

3561296

3844688

0912340026

3

Võ Thị An

P Giám đốc

3851337

3557171

0948089768

4

Bùi Trầm

P Giám đốc

 

3842532

0916050408

 

 

 

II

Công đoàn Ngành

 

1

Nguyễn Văn Hùng

Chủ tịch

6529268

3834497

0983976757

2

Phan Thị Mỹ Hạnh

P Chủ tịch

3537919

3834497

0988621821

3

Hoàng Diệu Hoa

Chuyên viên

 

3834497

01248301900

           

III

Văn Phòng

 

1

Trần Thanh Hải

Chánh VP

3596364

3844970

0904545777

2

Nguyễn Cảnh Quế

P Chánh VP

 

3569635

0904533745

3

Ng~ Thị Quỳnh Phương

P Chánh VP

3211077

3844971

0919563977 

4

Phan Bá Yên

P Chánh VP

   

0986168678

5

Cao Thị Thanh Nga

Chuyên viên

3562235

3844345

0982487119

6

         

7

Hồ Thị Nga

Chuyên viên

 

3844971

0915128383

8

Võ Thị Hà

Thủ quỹ

3832077

3844971

0913304997

9

Võ Thị Thanh Hà

Văn Thư

3564426

3843578

0936166678

10

Hồ Sĩ Hải

Chuyên viên

 

3596635

0904779989

11

Hoàng Duy Tiên

Lái xe

3561822

3844970

0942251209

12

Nguyễn Minh Cường

Lái xe

 

3844970

0904260270

13

Nguyễn Hữu Thỏa

Lái xe

3830863

3844970

0982258059

14

Nguyễn Thị Oanh

Nhân viên

 

3844970

0942748289

15

Chu Thị Nga

Nhân viên

 

3843578

0915313747

 

 

 

IV

Phòng Kế hoạch tài chính

 

1

Phạm Hoài Đức

Trưởng phòng

3830358

3840027

0912338243

2

Ng~ Thị Thanh Hiếu

PTrưởng phòng

3854948

 

0946210777

3

Hoàng Minh Tuấn

PTrưởng phòng

3610154

3737568

0904959778

4

Đinh Thị Tuyết Nga

Chuyên viên

 

3840027

0919717956

5

Nguyễn Thị Hải Hậu

Chuyên viên

 

3840391

0987326487

6

Nguyễn Văn Long

Chuyên viên

3524155

3840391

0986112456

           

V

Phòng Quản lý Công nghiệp

 

1

Nguyễn Văn Thế

Trưởng phòng

 

3832172

0912410916

2

Ng~ Quang Trung

PTrưởng phòng

3536020

3832172

0904213097

3

Nguyễn Văn Hiệp

PTrưởng phòng

3628108

3832172

0904899499

4

Ng~ Thị Thanh Huyền

Chuyên viên

3825405

3832172

0917106887

5

Hà Thị Hải Yến

Chuyên viên

 

 

0933250589

         

 

VI

Phòng QLThương mại

 

1

Trần Thị Mỹ Hà

Trưởng phòng

3245235

3845348

0915619579

2

Hồ Thị Hà

PTrưởng phòng

3843069

3845348

0912597155

3

Phan Đức Thịnh

PTrưởng phũng

3610154

3845348

0914401222

4

Cao Thị Tâm

Chuyên viên

3645418

3845348

0948855417

5

Trần Thị Kim Ưng

Chuyên viên

3610154

3845348

01273876039

6

Trần Thị Thanh Mai

Chuyên viên

 

3845348

0915104109

           

VII

Phòng QLĐN

 

1

Bùi Xuân Hùng

Trưởng phòng

 

3832169

0913556256

2

Nguyễn Đăng Hải

PTrưởng phòng

 

3832169

0936458009

3

Lê Thị Thu Hường

PTrưởng phòng

3856124

3832169

0982175006

4

Trần Kim Long

Chuyên viên

 

3832169

0973804993

6

Trần Vũ Bình

Chuyên viên

 

3832169

0916690506

7

Trần Văn Trực

Chuyên viên

 

3832169

0973561786

           

VIII

Thanh tra Sở

 

1

Ng~ Trọng Lương

Chánh TTr

3830642

3834496

0946912789

2

Hoàng Xuân Hồng

PCh TTra

 

3566967

0915872858

3

Võ Minh Tuấn

PTrưởng phòng

3203678

3561501

0983629045

4

Ng~ Thanh Hưng

TTra viên

 

3834496

0904715999

5

Trần Hưng Tú

TTra viên

 

3566967

01684728495

6

Nguyễn Thị Thu Hiền

Chuyên viên

 

3566967

0987086038

           

IX

Phòng QL XNK

 

1

Nguyễn Xuân Thanh

Trưởng phòng

 

3840391

0982313368

2

Nguyễn Thị Nhi

Ptrưởng phòng

 

3561501

0917901902

3

Hổ Thân Tùng

Chuyên viên

   

0904944993

4

Phạm Thị Châu Anh

Chuyên viên

   

0912223798

           

X

Phòng Kỹ thuật – An toàn  Môi trường

 

1

Lê Đức ánh

Trưởng phòng

8903266

3832170

0913400205

2

Trần Ngọc Thạch

Ptrưởng phòng

3847737

3832170

0913070900

3

Nguyễn Văn Khang

Chuyên viên

6688286

3832170

0917128786

4

Nguyễn Hồng Sơn

Chuyên viên

3541789

3832170

0913597671

5

Hồ Sĩ Vân Minh

Chuyên viên

 

3832170

0978495646

           

XI

Trung Tâm Tiết kiệm Năng lượng

 

1

Phạm Mạnh Thăng

Giám đốc

 

3595005

0903490555

2

Lê Viết Cường

Tphòng TKNL

3562453

 

0983577266

3

Nguyễn Văn  Biển

Kế toán

 

3595005

0982565523

4

Chế Văn Tài

Chuyên viên

   

0916252948

5

Lô Văn Hào

Chuyên viên

   

0918361789

6

Nguyễn Công Nhâm

Chuyên viên

   

0936379929

7

Trần Thị Thanh Liên

Chuyên viên

3565668

 

0945068811

XII

Trung tâm  Xúc tiến Thương mại

 

1

Nguyễn Trọng Hùng

Giám đốc

3843295

3596638

0903446608

3

Mai Thị Thanh Huyền

Chuyên viên

 

3596628

0914546313

4

Lê Thị Lan Hương

TP TT&TMĐT

3844420

3737568

0904921212

5

Trần Thị Vân Anh

TP NVXTTM

3585102

6278295

0915588378

6

Trần Thị Ngọc

Chuyên viên

 

3737568

0948414166

7

Trần Đinh Nhật ánh

Chuyên viên

3589324

6278295

0934510437

8

Dương Mạnh Hùng

PP NVXTTM

 

6278295

0942393062

9

Trần Thị Ngọc Chi

Kế toán

 

3596628

0947071861

10

Hồ Mạnh Quân

Chuyên viên

 

3596628

0938171186

           

XIII

Trung tâm khuyến Công & tư vấn PT Công nghiệp

1

Nguyễn Hồng Phong

Giám đốc

3841022

 

0912488387

2

Võ Văn Phúc

P Giám đốc

3566432

 

0903458369

3

Hoàng Văn Diện

P Giám đốc

3621878

 

0913055681

4

Chế Thị Vinh

Kế toán

3565779

 

0985830466

5

Nguyễn Xuân Khoa

Chuyên viên

3845305

 

0982574464

6

Lê Thị Hường

Kế toán

3821944

 

0983564255

7

Ngô Xuân Vinh

Tp phòng KC

3777287

 

0912342278

8

Trần Thị Ngọc Hoa

Thủ quỹ

3598031

 

01666089667

9

Hà Thị Hoàng Yến

Văn thư

3500753

 

0982482747

10

Chế Thị Oanh

T phòng TCHC

3830863

 

0983830471

11

Nguyễn Kỳ Thường

Lái xe

3580889

 

0912193404

12

Mai Anh Tuấn

PPhòng TTr

3563581

 

0915111896

13

Đậu Thị Nghệ

Chuyên viên

3565430

 

0988690679

           

XIV

Chi cục QLTT

1

Trần Đăng Ninh

PGĐ Sở-Chi cục trưởng

3843068

3548333

0904551012

2

Nguyễn Minh Thọ

P Chi cục trưởng

3858733

8600107

0915227345

3

Nguyễn Văn Thắng

P Chi cục trưởng

3848591

3589187

0942522999

4

Lê Thị Quỳnh Anh

TP TCHC

8904088

3830265

0912368159

5

Hoàng Văn Dũng

TP KHTH

3840587

3599480

0913274078

6

Vừ Quang Lân

Trưởng phòng NVXL

3830017

3848272

0913272269