Danh bạ điện thoại Sở Công Thương Nghệ An

Thứ ba, 28 Tháng 3 2017 15:29

 

 DANH BẠ ĐIỆN THOẠI SỞ CÔNG THƯƠNG 2016 

(Gọi trong tỉnh: trực tiếp số điện thoại , gọi tư ngoại tỉnh Areacode = 0238, gọi từ các nước ngoài Việt Nam country code + area code= 0084 238.. or  +84 238....).

TT

Họ và tên CB CC

Chức vụ công tác

ĐT N.riêng

ĐT Cơ quan

Di động

 I

Lãnh đạo Sở

 

 

 

 

1

Hoàng Văn Tám

Giám đốc

3.834832

3.845245

0944.249789

2

Nguyễn Huy Cương

Phó Giám đốc

3.561296

3.844688

0912.340026

3

Võ Thị An

Phó Giám đốc

3.851337

3.557.171

0948.089768

4

Bùi Trầm

Phó Giám đốc

 

3.842532

0916.050408

 II

Công đoàn Ngành

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn Hùng

Chủ tịch

6.529268

3.834497

0983.976757

2

Phan Thị Mỹ Hạnh

Phó Chủ tịch

3.537919

3.834497

0988.621821

3

Trần Thị Thanh Liên

Chuyên viên

3.565668

3.834497

0945.068811

 

 

 

 

 

 

 III

Văn Phòng

 

 

 

 

1

Trần Thanh Hải

Chánh Văn phòng

3.596364

3.844970

0904.545777

2

Nguyễn Cảnh Quế

Phó Chánh VP

 

3.569635

0904.533745

3

Ng~ Thị Quỳnh Phương

Phó Chánh VP

3.211077

3.844971

0919.563977 

4

Hồ Thị Nga

Chuyên viên

 

3.844971

0915.128383

5

Hà Thị Hải Yến

Chuyên viên

 

3.569635

0933250589

6

Võ Thị Hà

Thủ quỹ

3.832077

3.844971

0913.304997

7

Võ Thị Thanh Hà

Văn Thư

3.564426

3.843578

0936.166678

8

Hồ Sĩ Hải

Chuyên viên

 

3.596635

0904.779989

9

Hoàng Duy Tiên

Lái xe

3.561822

3.844970

0942.251209

10

Nguyễn Minh Cường

Lái xe

 

3.844970

0904.260270

11

Nguyễn Hữu Thỏa

Lái xe

3.830863

3.844970

0982.258059

12

Nguyễn Thị Oanh

Nhân viên

 

3.844970

0942.748289

13

Chu Thị Nga

Nhân viên

 

3.843578

0915.313747

 

 

 

 

 

 

 IV

Phòng TCCB

 

 

 

 

1

Phan Bá Yên

Trưởng phòng

 

3.844345

0986.168678

2

Ng~ Thị Thanh Hiếu

Phó trưởng phòng

3.854948

 

0946.210777

3

Cao Thị Thanh Nga

Chuyên viên

3.562235

3.844345

0982.487119

 

 

 

 

 

 

 V

Phòng Kế hoạch tài chính

 

 

 

 

1

Phạm Hoài Đức

Trưởng phòng

3.830358

3.840027

0912.338243

2

Hồ Xuân Dinh

Phó trưởng phòng

3.520290

3.840027

0914.276325

3

Nguyễn Xuân Thanh

Phó trưởng phòng

 

3.840391

0982.313368

5

Đinh Thị Tuyết Nga

Chuyên viên

 

3.840027

0919.717.956

6

Nguyễn Thị Hải Hậu

Chuyên viên

 

3.840391

0987.326487

7

Phạm Thị Châu Anh

Chuyên viên

 

 

0912.223798

8

Nguyễn Văn Long

Chuyên viên

3.524155

3.840391

0986.112456

 

 

 

 

 

 

 VI

Phòng Quản lý Công nghiệp

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn Thế

Trưởng phòng

 

3.832172

0912.410916

2

Ng~ Quang Trung

Phó trưởng phòng

3.536020

3.832172

0904.213097

3

Nguyễn Văn Hiệp

Phó trưởng phòng

3.628108

3.832172

0904.899499

4

Ng~ Thị Thanh Huyền

Chuyên viên

3.825405

3.832172

0917.106887

 

 

 

 

 

 

 VII

Phòng QLThương mại

 

 

 

 

1

Trần Thị Mỹ Hà

Trưởng phòng

3.245235

3.845348

0915.619579

2

Hồ Thị Hà

Phó trưởng phòng

3.843069

3.845348

0912.597155

3

Phan Đức Thịnh

Phó trưởng phũng

3.610154

3.845348

0914.401222

4

Cao Thị Tâm

Chuyên viên

3.645418

3.845348

0948.855417

5

Trần Thị Kim Ưng

Chuyên viên

3.610154

3.845348

01273876039

6

Trần Thị Thanh Mai

Chuyên viên

 

3.845348

0915.104109

7

Hổ Thân Tùng

Chuyên viên

 

3.845348

0904.944993

 

 

 

 

 

 

 VIII

Phòng QLĐN

 

 

 

 

1

Bùi Xuân Hùng

Trưởng phòng

 

3.832169

0913556256

2

Nguyễn Đăng Hải

Phó trưởng phòng

 

3.832169

0936.458009

3

Lê Thị Thu Hường

Phó trưởng phòng

3.856124

3.832169

0982175006

4

Trần Kim Long

Chuyên viên

 

3.832169

0973.804993

5

Lê Thị Vinh

Chuyên viên

 

3.832169

0985.837818

6

Trần Vũ Bình

Chuyên viên

 

3.832169

0916.690506

7

Trần Văn Trực

Chuyên viên

 

3.832169

0973.561786

 

 

 

 

 

 

 Ĩ

Thanh tra Sở

 

 

 

 

1

Ng~ Trọng Lương

Chánh T.Tr

3.830642

3.834496

0946.912789

2

Hoàng Xuân Hồng

P.Ch T.Tra

 

3.566967

0915.872858

3

Ng~ Thanh Hưng

T.Tra viên

 

3.834496

0904.715999

4

Trần Hưng Tú

T.Tra viên

 

3.566967

01684728495

5

Nguyễn Thị Thu Hiền

Chuyên viên

 

3.566967

0987.086038

 

 

 

 

 

 

 X

Phòng QL XNK

 

 

 

 

1

Võ Minh Tuấn

Phó trưởng phòng

3.203678

3.561501

0983.629045

2

Nguyễn Thị Nhi

C.Viên

 

3.561501

0917.901902

3

 

 

 

 

 

 XI

Phòng Kỹ thuật – An toàn  Môi trường

 

 

 

 

1

Lê Đức ánh

Trưởng phòng

8903266

3.832170

0913.400205

2

Trần Ngọc Thạch

Phó trưởng phòng

3.847737

3.832170

0913.070900

3

Nguyễn Văn Khang

Chuyên viên

6.688286

3.832170

0917.128786

4

Nguyễn Hồng Sơn

Chuyên viên

3.541789

3.832170

0913.597671

5

Hồ Sĩ Vân Minh

Chuyên viên

 

3.832170

0978495646

 

 

 

 

 

 

 XII

TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

 

 

 

 

1

Phạm Mạnh Thăng

Giám đốc

 

3.595005

0903.490555

2

Lê Viết Cường

T.phòng TKNL

3.562453

 

0983.577266

3

Nguyễn Văn  Biển

Kế toán

 

3.595005

0982.565523

4

Chế Văn Tài

Chuyên viên

 

 

0916.252948

5

Lô Văn Hào

Chuyên viên

 

 

0918.361789

6

Nguyễn Công Nhâm

Chuyên viên

 

 

0936.379929

 

 

 

 

 

 

 XIII

Trung tâm  Xúc tiến Thương mại

 

 

 

 

1

Nguyễn Trọng Hùng

Giám đốc

3.843295

3.596638

0903.446608

2

Hoàng Minh Tuấn

Phó Giám đốc

3.610154

3.737568

0904.959778

3

Mai Thị Thanh Huyền

Chuyên viên

 

3.596628

0914.546313

4

Lê Thị Lan Hương

TP TT&TMĐT

3.844420

3.737568

0904.921212

5

Trần Thị Vân Anh

TP NVXTTM

3.585102

6.278295

0915.588378

6

Trần Thị Ngọc

Chuyên viên

 

3.737568

0948.414166

7

Trần Đinh Nhật ánh

Chuyên viên

3.589324

6.278295

0934.510437

8

Dương Mạnh Hùng

Chuyên viên

 

6.278295

0942.393062

9

Trần Thị Ngọc Chi

Kế toán

 

3.596628

094.7071861.

10

Hồ Mạnh Quân

Chuyên viên

 

3.596628

0938.171186

 

 

 

 

 

 

 XIV

Trung tâm khuyến Công & tư vấn PT Công nghiệp

 

 

 

 

1

Nguyễn Hồng Phong

Giám đốc

3.841022

 

0912.488387

2

Võ Văn Phúc

Phó Giám đốc

3.566432

 

0903.458369

3

Hoàng Văn Diện

Phó Giám đốc

3.621878

 

0913.055681

4

Chế Thị Vinh

Kế toán

3.565779

 

0985.830466

5

Nguyễn Xuân Khoa

Chuyên viên

3.845305

 

0982.574464

6

Lê Thị Hường

Kế toán

3.821944

 

0983.564255

7

Ngô Xuân Vinh

Trưởng phòng KC

3.777287

 

0912.342278

8

Trần Thị Ngọc Hoa

Thủ quỹ

3.598031

 

01.666089667

9

Hà Thị Hoàng Yến

Văn thư

3.500753

 

0982.482747

10

Chế Thị Oanh

T. phũng TCHC

3.830863

 

0983.830471

11

Nguyễn Kỳ Thường

Lái xe

3.580889

 

0912.193404

12

Mai Anh Tuấn

Phú phũng TTr

3.563581

 

0915.111896

13

Đậu Thị Nghệ

Chuyên viên

3.565430

 

0988.690679

 

 

 

 

 

 

 XVI

Chi cục QLTT

 

 

 

 

1

Trần Đăng Ninh

PGĐ Sở-Chi cục trưởng

3.843068

3.548333

0904.551012

2

Nguyễn Minh Thọ

Phó Chi cục trưởng

3.858733

8.600107

0915.227345

3

Nguyễn Văn Thắng

Phó Chi cục trưởng

3.848591

3.589187

0942.522999

4

Lê Thị Quỳnh Anh

TP TCHC

8.904088

3.830265

0912.368159

5

Hoàng Văn Dũng

TP KHTH

3.840587

3.599480

0913.274078

6

Vừ Quang Lân

Trưởng phòng NVXL

3.830017

3.848272

0913.272269