Những lưu ý khi cấp lại vận đơn

10:17 - 09/01/13

HỎI: Người giao hàng (người gửi hàng, người cầm giữ vận đơn) bị mất (hay thất lạc) vận đơn và đề nghị người vận chuyển (chủ tàu) cấp lại một bộ vận đơn mới thì thủ tục cấp lại như thế nào và cần lưu ý những gì để vừa an toàn cho người cấp vừa giúp được khách hàng?

  • Vận đơn đường biển (Ocean Bill of Lading - B/L)

    10:16 - 09/01/13

    Vận đơn đường biển là chứng từ chuyên chở hàng hoá bằng đường biển do người chuyên chởhoặc đại diện của người chuyên chở phát hành cho người gửi hàng sau khi hàng hoá đã đượcxếp lên tầu hoặc sau khi nhận hàng để xếp.

  • Logistics tại Việt Nam

    10:16 - 09/01/13

    Theo Hiệp hội giao nhận kho vận VN (VIFFAS) cho đến nay ở VN có khoảng 600 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ Logistics. Xét về mức độ phát triển có thể chia các công ty giao nhận VN thành 4 cấp độ sau: