Hối phiếu (Draft)

10:22 - 09/01/13

Kiểm tra L/C là khâu cực kỳ quan trọng trong việc thực hiện phương thức tín dụng chứng từ. Nếu không phát hiện được sự phù hợp giữa L/C với hợp đồng mà người xuất khẩu cứ tiến hành giao hàng theo hợp đồng th́ sẽ không đ̣i được tiền, ngược lại nếu giao hàng theo yêu cầu của L/C th́ vi phạm hợp đồng

 • Những rủi ro nhà nhập khẩu thường gặp trong thanh toán L/C và cách phòng chống

  10:21 - 09/01/13

  Tìm hiểu bạn hàng kỹ lưỡng - Tham khảo ý kiến ngân hàng về quá tŕnh kinh doanh của người xuất khẩu - Quy định trong hợp đồng điều khoản Penalty, trong đó quy định phạt bên nào không thực hiện nghĩa vụ của ḿnh một cách đầy đủ - Yêu cầu cả hai bên ký quĩ tại một ngân hàng để đảm bảo thực hiện hợp đồng

 • Dịch vụ Thanh toán quốc tế cho Xuất khẩu (Vietcombank)

  10:21 - 09/01/13

  Đây là một sản phẩm chủ yếu của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (NHNTVN). Thực chất là sự thỏa thuận giữa NHNT với ngân hàng phục vụ người mua, đảm bảo với người xuất khẩu sẽ được thanh toán tiền hàng khi người hưởng lợi L/C thực hiện việc giao hàng và xuất trình tới Ngân hàng bộ chứng từ hoàn toàn phù hợp với các điều kiện, điều khoản của L/C quy định.Thanh toán bằng L/C thường được sử dụng khi hai bên mua, bán chưa thật tin tưởng lẫn nhau.

 • Kiểm tra bộ chứng từ trước lúc thanh toán L/C

  10:20 - 09/01/13

  - Hối phiếu có giá trị thanh toán phải là hối phiếu bản gốc, có chữ kư bằng tay của người kư phát trên hối phiếu - Kiểm tra ngày kư phát hối phiếu có trùng hoặc sau ngày B/L và trong thời hạn hiệu lực của L/C hay không. V́ sau khi giao hàng, nhà xuất khẩu hoàn tất bộ chứng từ gửi hàng rồi mới kư phát hối phiếu đ̣i tiền.

 • Thuế TNDN quảng cáo trên báo chịu mức 25%

  10:19 - 09/01/13

  Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với các cơ quan báo chí. Trong đó, thuế suất thuế TNDN 25% áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động quảng cáo trên báo.

 • Kiểm tra nội dung thư tín dụng (L/C)

  10:19 - 09/01/13

  Kiểm tra L/C là khâu cực kỳ quan trọng trong việc thực hiện phương thức tín dụng chứng từ. Nếu không phát hiện được sự phù hợp giữa L/C với hợp đồng mà người xuất khẩu cứ tiến hành giao hàng theo hợp đồng th́ sẽ không đ̣i được tiền, ngược lại nếu giao hàng theo yêu cầu của L/C th́ vi phạm hợp đồng.

 • Các thuật ngữ Ngân hàng (sưu tầm)

  10:18 - 09/01/13

  Với chứng khoán, các chứng chỉ sở hữu cổ phần là loại giấy tờ ghi chép truyền thống, và thường rất tỉ mỉ, về quyền sở hữu cổ phần-nhưng ngày nay chúng càng lúc càng hiếm thấy.