Nghĩa vụ của ' Người được bảo hiểm hàng hoá XNK'

10:32 - 09/01/13

Thông báo ngay cho người bảo hiểm hoặc đại lý của họ đến giám định. Nếu người bảo hiểm không có đại lư địa phương, người được bảo hiểm có thể yêu cầu một giám định viên có đăng ký tại địa phương giám định

 • Trách nhiệm của người giao nhận kho vận (GNKV) dưới con mắt nhà bảo hiểm

  10:31 - 09/01/13

  Người giao nhận trước hết là những chuyên gia trong lĩnh vực vận tải hàng hóa XNK. Ngày nay, người giao nhận hoạt động chủ yếu với vai trò của một người vận tải thực thụ, nghĩa là họ cam kết giao hàng tại nơi đến thông qua việc cấp cho người gửi hàng chứng từ vận tải của riêng họ

 • Từ dịch vụ giao nhận kho vận đến dịch vụ logistics ở Việt Nam

  10:30 - 09/01/13

  Dịch vụ giao nhận kho vận liên quan đến nhiều dịch vụ khác, trong những vấn đề liên quan đó, có dịch vụ bảo hiểm gắn bó nhiều với giao nhận kho vận, đặc biệt là với giao nhận vận tải đường biển.

 • Rủi ro tàu mất tích

  10:30 - 09/01/13

  Câu hỏi 136: Rủi ro tàu mất tích trong Quy tắc chung về bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển được quy định như thế nào?