Bạn biết website từ đâu:

Số người tham gia bình chọn
19
Lần bình chọn đầu tiên
Thứ sáu, 04 Tháng 1 2013 09:40
Lần bình chọn cuối cùng
Thứ hai, 10 Tháng 4 2017 08:08

Bạn biết website từ đâu:

Lượt xem Phần trăm Biểu đồ
Báo điện tử
9 47.4%
Tìm trên google
6 31.6%
Truyền hình
3 15.8%
Tạp chí, báo
1 5.3%
Người quen giới thiệu
0 0%