Bạn biết website từ đâu:

Số người tham gia bình chọn
20
Lần bình chọn đầu tiên
Thứ sáu, 04 Tháng 1 2013 09:40
Lần bình chọn cuối cùng
Thứ bảy, 21 Tháng 4 2018 05:20

Bạn biết website từ đâu:

Lượt xem Phần trăm Biểu đồ
Báo điện tử
10 50%
Tìm trên google
6 30%
Truyền hình
3 15%
Tạp chí, báo
1 5%
Người quen giới thiệu
0 0%