Dự n ku gọi đầu tư xy dựng

TRUNG TM HỘI CHỢ TRIỂN LM NGHỆ AN

Dự n ku gọi đầu tư xy dựng

TRUNG TM HỘI CHỢ TRIỂN LM NGHỆ AN

Thng tin chung

General Informations

Địa điểm : Đường Ven Sng Lam, thuộc Phường Hưng Dũng, Bến Thủy, Thnh phố VInh, Nghệ An

Quy m : 20ha

Cc cng trnh: Nh Hội chợ triển lm, Khu văn phng cho thu cao cấp, siu thị , nh hng , sn khấu v.v...

Tổng mức đầu tư : 300 tỷ đồng

Chủ đầu tư : Trung Tm Xc Tiến Thương mại Nghệ An- Sở Cng thương Nghệ An

Địa chỉ : 70 Nguyễn Thị Minh Khai, Vinh, Nghệ An

ĐT 038 3596628,  fax 038 3596638

Email. nthntpc@gmail.com, Website: www.ntpc.vn, www.ntpc.com.vn

 

Position:Lam Riverside Road, Part of Hưng Dũng and  Bến Thủy ward, Vinh City, Nghệ An Pro.

Grooss area : 20ha

Works n site :exhibition house, officetel, super market, restaurants, stage, etc..

Est.capital : VND 300 tri.

Owners of the Project : Nghe An Trade Promotion Center - Nghe An Industry and Trade Department

ADD: 70 Nguyễn Thị Minh Khai, Vinh City, Nghệ An

Tel. 038 3596628,  fax 038 3596638

Email. nthntpc@gmail.com, Website:  www.ntpc.vn, www.ntpc.com.vn

Vị tr khu đất Đường Ven Sng Lam (Lam Rverside Road)

 

Phối cảnh: Perspective view

Sơ đồ bố tr mặt bằng chi tiết  (General arrangement)

 

 

Chi tiết nội dung dự n tiếng Việt

Details of Project text in English